کتاب اول ازمیر

قصد داریم با کمک شما، کتاب اولی برای ایرانیان ساکن ترکیه بسازیم تا ایرانیانی که در ترکیه شرکت و یا کسب و کاری رو برای خودشون راه اندازی کرده اند را به همه معرفی کنیم. برای آنکه بتوانیم مرجع کاملی از کسب و کارهای ایرانیان ساکن ترکیه فراهم کنیم نیاز به کمک شما داریم. اگر کسی را می شناسید که ترکیه شرکتی تاسیس کرده و یا کسب و کاری راه اندازی کرده به ما معرفی کنید تا پس از طی مراحل لازم آن کسب و کار ها را اینجا معرفی کنیم.​​​​​​​