خاطرات مهاجرت-مصاحبه اسکایپ

بعدازظهر یه روز کاری خسته کننده در حالیکه قدمهام رو روی سنگ فرشهای یکی بود یکی نبود کوچه ی باریک کنار آموزشگاه میشمردم، ذهنم پرواز کرد به اون روزی که توی واپور بودم و از کلاس دوره ی سلتام بعد از بیست و چند ساعت بیخوابی برمی گشتم. یه لحظه به خودم اومدم و فهمیدم که چند دقیقه س به آب خروشان و کف کرده ی پشت واپور زل زدم …
ادامه مطلب

پسوند های به، در و از در ترکی استانبولی

"به" در ترکی استانبولی: این پسوند که معادل "به" در فارسی است، با اضافه کردن a (در صورتی که آخرین مصوت کلمه قبل a,ı,o,u باشد) و یا با اضافه کردن e (در صورتی که آخرین مصوت کلمه قبل e,i,ö,ü باشد) ساخته می شود. مانند : otobüs ➡️ otobüse ▶️ به اتوبوس yol ➡️ yola ▶️ به راه     نکته اول : در صورتی که اسم به حرف صدادار ختم …
ادامه مطلب

خاطرات مهاجرت - دردسر اجازه کار

حدودا ده دقیقه ای میشد که داشتم غذا خوردن آقای مدیر رو تماشا میکردم،نگاهم بهش بود و فکرم جای دیگه!بدون توجه به من سوپ رو از گوشه ی قاشقش هورت میکشید.بعد از سه روز پافشاری من برای ملاقاتش،تونسته بودم توی غذاخوری غافلگیرش کنم و ایشون هم ظاهرا اصلا خوشحال نبود.من ولی نگران تر از این بودم که بخوام مراعات ادب رو بکنم و بزارم در آرامش غذاشو نوووش جان کنه. …
ادامه مطلب

خاطرات مهاجرت - قسمت دهم

حدودای بعدازظهر یه روز وسط هفته، تو فروشگاه داری خرید میکنی و همه ی فکرت اینه که سبد خریدت به قفسه ها یا مردم نخوره و یا چیزی رو از قلم نندازی، کدوم قیمت مناسب تره و کدوم به صرفه تر... یه خانم خیلی آروم میخوره به شونت! با اینکه برمیگرده و یه عذرخواهی سریع و از سر وظیفه میکنه، ولی میدونی چیه؟! جسمت آزرده نیست، این روحته که طاقت …
ادامه مطلب

زمان حال استمراری در ترکی استانبولی

  حال استمراری مثبت : در ترکی استانبولی حال استمراری (معادل پیشوند "می " در فارسی ) با اضافه کردن yor به ریشه فعل ساخته می شود.  اگر ریشه فعل به حرف بدون صدا ختم بشود، به آخرین حرف صدا دار توجه می کنیم. 1. اگر آخرین حرف صدا دار (a) و یا (ı) باشد◀️ از پسوند ıyor- استفاده می کنیم. مانند :  kalmak ➡️ kalıyor ▶️ می ماند 2. …
ادامه مطلب

پسوند جایگاهی da,de,ta,te

پسوند جایگاهی پسوندی است که محل قرارگیری اسم را بیان میکند. معمولا به معنای "در، درون، روی" می باشد.      چه زمانی از چه پسوندی استفاده کنیم؟     1. اگر آخرین حرف صدا دار کلمه قبل، یکی از حروف صدادار ضخیم (a-ı-o-u) باشد، پسوند da- استفاده میشود. مانند: araba (ماشین)➡️arabada (در ماشین) okul (مدرسه) ➡️ okulda (در مدرسه) masa (میز) ➡️ masada (روی میز)            …
ادامه مطلب

خاطرات مهاجرت-قسمت هشتم

خم شدم که کیفم رو از رو زمین بردارم که آقای مدیر گفت، اگر الان مدارک و سوابق شما رو بذارم روی زمین باهاشون یه فرش میشه درست کرد، چطور شما هنوز کار مناسبی پیدا نکردید؟! با دلخوری و خستگی نگاهش کردم و گفتم، چون همه طرز فکر شما رو دارن! آقای مدیر اصرار داشتن که من بگم هرجایی خارج از ایران بزرگ شدم و نیتیو لایکم (یعنی انگلیسی مثل …
ادامه مطلب