حروف صدادار و بی صدای ترکی


الفبای زبان ترکی استانبولی شامل ۲۹ حرف می شود که قبلا آنها و نحوه تلفظشان را فراگرفته ایم. 

حروف صدادار به انواع زیر تقسیم بندی می شوند :

        حروف صدادار ضخیم(kalın) :

 a-ı-o-u

        حروف صدادار ظریف (ince) :

 e-i-ö-ü

حروف بی صدا نیز به انواع زیر تقسیم بندی می شوند :

        حروف بی صدای نرم (yumuşak) : 

b,c,d,g,g,j,l,m,n,r,v,y,z

        حروف بی صدای سخت (sert) :

 f,s,t,k,ç,ş,h,p

 برای راحتتر یادگرفتن حروف بی صدای سخت، می توانید fıstıkçı şahap رو به خاطر بسپارید.