حروف صدادار و بی صدای ترکی

الفبای زبان ترکی استانبولی شامل ۲۹ حرف می شود که قبلا آنها و نحوه تلفظشان را فراگرفته ایم.  حروف صدادار به انواع زیر تقسیم بندی می شوند :         حروف صدادار ضخیم(kalın) :  a-ı-o-u         حروف صدادار ظریف (ince) :  e-i-ö-ü حروف بی صدا نیز به انواع زیر تقسیم بندی می شوند :         حروف بی صدای نرم (yumuşak) :  b,c,d,g,g,j,l,m,n,r,v,y,z …
ادامه مطلب