پسوند جایگاهی da,de,ta,te

پسوند جایگاهی پسوندی است که محل قرارگیری اسم را بیان میکند. معمولا به معنای "در، درون، روی" می باشد.      چه زمانی از چه پسوندی استفاده کنیم؟     1. اگر آخرین حرف صدا دار کلمه قبل، یکی از حروف صدادار ضخیم (a-ı-o-u) باشد، پسوند da- استفاده میشود. مانند: araba (ماشین)➡️arabada (در ماشین) okul (مدرسه) ➡️ okulda (در مدرسه) masa (میز) ➡️ masada (روی میز)            …
ادامه مطلب

ضمایر شخصی و ضمایر اشاره

ضمایر شخصی در ترکی استانبولی: در ترکی استانبولی مانند فارسی شش ضمیر شخصی داریم که آنها را در زیر می بینید : Ben    ➡️ من Sen    ➡️ تو O        ➡️ او Biz     ➡️ ما Siz     ➡️ شما Onlar ➡️ ایشان ضمیر و صفت اشاره: در ترکی استانبولی سه ضمیر اشاره ای وجود دارد : bu➡️ برای اشاره به نزدیک  şu➡️ برای …
ادامه مطلب

حروف صدادار و بی صدای ترکی

الفبای زبان ترکی استانبولی شامل ۲۹ حرف می شود که قبلا آنها و نحوه تلفظشان را فراگرفته ایم.  حروف صدادار به انواع زیر تقسیم بندی می شوند :         حروف صدادار ضخیم(kalın) :  a-ı-o-u         حروف صدادار ظریف (ince) :  e-i-ö-ü حروف بی صدا نیز به انواع زیر تقسیم بندی می شوند :         حروف بی صدای نرم (yumuşak) :  b,c,d,g,g,j,l,m,n,r,v,y,z …
ادامه مطلب